• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • SKG
slider3

Kontakt:

Napíšte nám:

Dokumenty

(483.86 kb)
(470.67 kb)
VZN
O čistote a verejnom poriadku.
(472.25 kb)
(3032.74 kb)
Rozpočet obce Bara
Na rok 2019
(1172.06 kb)
(1713.07 kb)
NÁVRH VZN na rok 2019
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(510.42 kb)
Rozpočet Obce Bara
na rok 2018
(1180.61 kb)
Návrh rozpočtu
na rok 2018
(1165.76 kb)
NÁVRH VZN na rok 2018
o miestnych daniach a o miestnom poplatku
(511.14 kb)
Tájékoztatás a választók számára
Választások a regionális önkormányzati szervekbe
(27.28 kb)
Informácie pre voliča
Voľby do samosprávych krajov
(21.23 kb)
(132 kb)
Oznamenie
Prerušenie distribúcie elektrinx
(277.57 kb)
Oznámenie
Oznámenie verejnou vyhláškou
(858.94 kb)
Stanovisko hlavného kontrolóra
k rozpočtu na rok 2017
(1588.42 kb)
Rozpočet
Na rok 2017
(1253.23 kb)
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Rozhodnutie
(955.85 kb)
Oznámenie
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na rok 2016-2022
(321.64 kb)
Plagát
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia pre obec bara
(2019.97 kb)
(185.07 kb)
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Prerušenie distribúcie slektriny
(284.64 kb)
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Stavebné povolenie
(1452.27 kb)
Oznámenie
RIÚS Košického samosprávneho kraja
(318.7 kb)
(450.75 kb)
Záverečný účet
za rok 2015
(139.5 kb)
Oznámenie
Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja
(1374.05 kb)
Oznámenie
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na rok 2016-2020
(538.35 kb)
Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 07.04.2016
(484.84 kb)
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Rozhodnutie
(918.05 kb)
(303.13 kb)
(265.44 kb)
(387 kb)
(184.95 kb)
(187.5 kb)
(187.5 kb)
(194.51 kb)
(1498 kb)
k Zmluve o združenej dodávke elektriny
Objednávka produktu VÝHODA
(243.5 kb)
(187.35 kb)
prerušenie distribúcie elektriny
čast obce Veľká Bara
(278 kb)

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: