• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • SKG
slider3

Kontakt:

Napíšte nám:

História

Dnešná obec Bara, vznikla spojením dvoch samostatných obcí Veľká a Malá Bara. Ako jednotná obec sa uvádza už v roku 1296.
Prvé dôkazy o činnosti ľudí na tomto území pochádzajú z mladšieho úseku staršej doby kamennej. V tejto lokalite sa našli aj hrudy modelovacej hliny, ktoré môžeme na základe doterajšieho stavu poznania považovať za najstaršie doklady o úmyselnom vypaľovaní hliny na východe Slovenska. V tejto časti sa ťažil palcolit.
K najstarším sa radia nálezy keramiky s východnou lineárnou keramikou. Čiže obyvatelia tejto obce okrem vinohradníctva sa zaoberali aj hrnčiarstvom.

Románska dispozícia stavby kostola (ev. ref.) v obci Bara pochádza zo začiatku 13. storočia a má konchov zaklenuté presbytérium polkruhovitého tvaru. Tento kostol je chránenou kultúrnou pamiatkou.
Poľnohospodárske družstvo v Bare vzniklo v roku 1960, neskoršie sa spojilo s Poľnohospodárskym družstvom v Čerchove. 

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: