• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • SKG
slider3

Kontakt:

Napíšte nám:

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Bara

Sidlo: Veľká Bara č.7,PSČ 076 32, p Borša

Štatutárny zástupca: Mgr. Ľudovít Sütő, starosta

E-mail: obecbara@gmail.com

Telefón:+421 56 679 2243

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s, pobočka Trebišov

Čislo účtu v tvare IBAN:  SK62 0200 0000 0000 1052 3622

IČO: 00331295

Dokumenty na stiahnutie

(227.5 kb)
(94 kb)
(38.5 kb)
(20.53 kb)
(102.77 kb)
(5261.01 kb)
Výzva na predkladanie ponuky
Zvyšovanie eneregickej účinnosti obecný úrad, kult. dom V Bara
(355.36 kb)

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: