• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • SKG
slider3

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
N 271/2018 Predaj rodinného domu so záhradou Obec Bara
7200.00 €
2/2017 vyhotoviť žiadosti o nenávratný finančný príspevok Združenie VIDIEK
950.00 €
1 Zvyšovanie energetickej účinnosti OON Energy s,r,o,
900.00 €
1/2017 Zhotovenie projektovej dokumentácie Ľubica Medveďová
600.00 €
280/2017 KÚPNA ZMLUVA Obec Bara
1528.21 €
1 Výrub stromov Martin Palko
130.00 €
1 prevod vlastníctva nehnuteľnosti Obec Bara
0.00 €
6 Separovaný zber Združenie obci pre separovaný zber Zemplín n.o
0.00 €
5 Predaj nehnuteľnosti Obec Bara
9187.35 €
NZ 36523/2016 KÚPNÁ ZMLUVA Obec Bara
67.65 €
MŠ1 Inštalácia el. rozvodu v MŠ Bartolomej Helmeczi
25.00 €
4/2016 zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi NATUR-PACK,a.s.
0.00 €
113469 08U02 Materská škola-Veľká Bara zateplenie a výmena okien a dverí Environmentálny fond
79390.00 €
23/3/1/2016 MŠ-Veľká Bara- zateplenie výmena okien a dveri BLS.com.s.r.o
86115.66 €
SHNM-OD-2016/001025-014 osobné vozidlo Slovenská republika
0.00 €
76319 poskytnutí dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR
700.00 €
2/2016 prevádzkovaní pohrebiska Alexander Krajník
84.00 €
2016030 prenájom poľnohospodárskych pozemkov AGROREÁL a.s
91.06 €
2016211 prenájom poľnohospodárskych pozemkov AGROREÁL a.s
32.41 €
1 Budúca zmluva NATUR-PACK,a.s.
0.00 €
NCRLs 12244/2015 rodinný dom Dražobná spoločnosť,a.s
7200.00 €
Zn 224/2015 rodinný dom Dražobná spoločnosť,a.s
7200.00 €
1/2014 rodinný dom Obec Bara
20.00 €
1/2015 Poskytovaní audítorských služieb Ing.Agáta Molnárová
400.00 €
489/2015 Rodinný dom so záhradou Obec Bara
20.00 €
ZLP-2016-0990 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
15/45/012/176 menší obecných služieb Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
182/§52a/2015/ŠR vykonávanie aktivačnej činnosti Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
ZLP-2015-0688/OPIS Dátové centrum obcí a miest DCOM DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
1 rodinný dom Miloš Vičan
20.00 €
1/2015 Malá Bara- Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom ODOS, s.r.o.
28003.44 €
112460 08U03 poskytnutí podpory z fondu formou dotácie Environmentálny fond
28236.00 €
1/2015 oprava stechy Rastislav Bartovič
42.20 €
1/2015 nehnuteľností TOKAJ GOLD s.r.o
500.00 €
1/2015 Rodinný dom Malá Bara č.33 Štefan Takács
25.00 €
5100307663C Objednávka produktu VÝHODA VSE
0.00 €
KaHR-22VS-1001/0125/157 Zmena Zmluvy Ministerstvo hospodárstvo SR
101455.44 €