Kostol ref. cirkvi (13. stor.)

Stredoveký kostol v Malej Bare je zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR. V roku 1989 sa realizoval archeologický výskum exteriéru a v roku 1990 sa uskutočnil výskum v interiéri kostola.

Kostol v Malej Bare bol vybudovaný na terénnej vyvýšenine na okraji dediny. Prieskumom stavby a archeologickým výskumom sa zistilo, že zo slohovo výrazných prejavov románskej architektúry z polovice 13.storočia sa zachovalo tehlové murivo presbytéria, okienka vo svätyni a oblúčikový vlys na apside kostola. Kostol bol v 15.storčí rozšírený, loď a veža sú gotické.

Na severnej strane kostola sa archeologickým výskumom odkryli základy sakristie z konca 14. storočia a osárium.
Preskúmala sa aj novoveká krypta, symbolický hrob a niekoľko kamenný náhrobník s vytesaným krížom, bronzový prsteň, strieborné mince, korálky so strieborným záveskom z náhrdelníka, medené nášivky na odev a keramika.

Denominácia: reformovaná
Storočie: 13. storočie
Štýl súčasný: románsko-gotický
Štýl pôvodný: románsko-gotický
GPS: 48.421281,21.731042