• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • SKG
slider3

Kontakt:

Napíšte nám:

Súčasnosť

Obec Bara sa nachádza v Potišskej nížine 29 km západne od obvodného sídla Kráľovský Chlmec, 5 km od obce Borša a 27 km od okresného mesta Trebišov. Rozloha obce je na 625 ha.
Z východnej strany sa rozprestierajú lesy Hatfa, z južnej strany obec Borša, zo severnej strany vinice M. Trňa a západnú časť tvoria vinice a kopec Piliš V – 264 m.
Obec sa rozprestiera v značne členitom teréne. Klíma je teplá a mierne suchá s chladnou zimou. V roku 1962 bola veľmi tuhá zima – snehové záveje.

Obcou preteká Baranský a Boršanský potok, ktoré sa spájajú na katastrálnom území Borša.

Nachádza sa tu orná pôda, lesná pôda, vinice, záhrady, lúky, pasienky, vodné plochy.

bara

Z urbanistického hľadiska kompozičnou osou možno nazvať štátnu cestu triedy III. Novosad – Zemplinské Jastrabie – Cejkov – Bara.
Obojstranne pozdĺž tejto urbanistickej osi je zástavba zoskupených starších rodinných domov a vybavenosti. Dopravná komunikácia z dôvodu konfigurácie terénu ale i úrovňovej členitosti vytvára v obci neprehľadné, kolízne miesta.

Medzi najstaršie stavby patrí románsky kalvínsky kostol zo začiatku 13. storočia.

bara

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: