English
Zmenšiť textZväčšiť text
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Súčasnosť

Obec Bara sa nachádza v Potišskej nížine 29 km západne od obvodného sídla Kráľovský Chlmec, 5 km od obce Borša a 27 km od okresného mesta Trebišov. Rozloha obce je na 625 ha. Z východnej strany sa rozprestierajú lesy Hatfa, z južnej strany obec Borša, zo severnej strany vinice M. Trňa a západnú časť tvoria vinice a kopec Piliš V – 264 m.

Obec sa rozprestiera v značne členitom teréne. Klíma je teplá a mierne suchá s chladnou zimou. V roku 1962 bola veľmi tuhá zima – snehové záveje. Obcou preteká Baranský a Boršanský potok, ktoré sa spájajú na katastrálnom území Borša. Nachádza sa tu orná pôda, lesná pôda, vinice, záhrady, lúky, pasienky, vodné plochy.

Z urbanistického hľadiska kompozičnou osou možno nazvať štátnu cestu triedy III. Novosad – Zemplinské Jastrabie – Cejkov – Bara.
Obojstranne pozdĺž tejto urbanistickej osi je zástavba zoskupených starších rodinných domov a vybavenosti. Dopravná komunikácia z dôvodu konfigurácie terénu ale i úrovňovej členitosti vytvára v obci neprehľadné, kolízne miesta. Medzi najstaršie stavby patrí románsky kalvínsky kostol zo začiatku 13. storočia.