English
Zmenšiť textZväčšiť text
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ: Obec Bara
Sidlo: Veľká Bara č.7, PSČ 076 32, p Borša
Štatutárny zástupca: Mgr. Ľudovít Sütő

 

E-mail: obecbara@gmail.com
Telefón: +421 56 679 2243
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s, pobočka Trebišov
Čislo účtu v tvare IBAN:  SK62 0200 0000 0000 1052 3622
IČO: 00331295