English
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Natur-Pack

natur-pack

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  29. JÚL 2024
  Pondelok
 • Plasty
  05. AUG 2024
  Pondelok
 • Papier
  16. AUG 2024
  Piatok
 • Sklo
  27. SEP 2024
  Piatok
BARA Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC Bara

Dnešná obec Bara, vznikla spojením dvoch samostatných obcí Veľká a Malá Bara. Ako jednotná obec sa uvádza už v roku 1296.

Prvé dôkazy o činnosti ľudí na tomto území pochádzajú z mladšieho úseku staršej doby kamennej. V tejto lokalite sa našli aj hrudy modelovacej hliny, ktoré môžeme na základe doterajšieho stavu poznania považovať za najstaršie doklady o úmyselnom vypaľovaní hliny na východe Slovenska. V tejto časti sa ťažil palcolit.

K najstarším sa radia nálezy keramiky s východnou lineárnou keramikou. Čiže obyvatelia tejto obce okrem vinohradníctva sa zaoberali aj hrnčiarstvom.

Románska dispozícia stavby kostola (ev. ref.) v obci Bara pochádza zo začiatku 13. storočia a má konchov zaklenuté presbytérium polkruhovitého tvaru. Tento kostol je chránenou kultúrnou pamiatkou.

Poľnohospodárske družstvo v Bare vzniklo v roku 1960, neskoršie sa spojilo s Poľnohospodárskym družstvom v Čerchove.