Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Odb.: Obec Bara
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
0.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 Odb.: Obec Bara
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
3000.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Bara
Dod.: IZOLEX BAU s.r.o.
0.00 €
zabezpečovanie a realizácia programov, plánov a projektov reg. rozvoja, príprava projektov, konzultačné, poskytovanie poradenských, služby Odb.: Obec Bara
Dod.: Združenie VIDIEK
950.00 €
Zabezpečenie technického dozoru na stavbe Odb.: Obec Bara
Dod.: Ing.Ostrožovič Ondrej
3369.43 €
Ročná hlavná kontrola detského ihriska Odb.: Obec Bara
Dod.: EKOTEC, spol. s.r.o.
230.00 €
Predaj rodinného domu so záhradou Odb.: Beáta Horňáková
Dod.: Obec Bara
7200.00 €
vyhotoviť žiadosti o nenávratný finančný príspevok Odb.: Obec Bara
Dod.: Združenie VIDIEK
950.00 €
Zvyšovanie energetickej účinnosti Odb.: Obec Bara
Dod.: OON Energy s,r,o,
900.00 €
Zhotovenie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Bara
Dod.: Ľubica Medveďová
600.00 €
KÚPNA ZMLUVA Odb.: Attila Bajzath , Mikuláš Magyar
Dod.: Obec Bara
1528.21 €
Výrub stromov Odb.: Obec Bara
Dod.: Martin Palko
130.00 €
prevod vlastníctva nehnuteľnosti Odb.: Chateau GRAND BARI s.r.o
Dod.: Obec Bara
0.00 €
Separovaný zber Odb.: Obec Bara
Dod.: Združenie obci pre separovaný zber Zemplín n.o
0.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Chateau GRAND BARI s.r.o
Dod.: Obec Bara
9187.35 €
KÚPNÁ ZMLUVA Odb.: Július Sűtő
Dod.: Obec Bara
67.65 €
Inštalácia el. rozvodu v MŠ Odb.: Obec Bara
Dod.: Bartolomej Helmeczi
25.00 €
zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi Odb.: Obec Bara
Dod.: NATUR-PACK,a.s.
0.00 €
Materská škola-Veľká Bara zateplenie a výmena okien a dverí Odb.: Obec Bara
Dod.: Environmentálny fond
79390.00 €
MŠ-Veľká Bara- zateplenie výmena okien a dveri Odb.: Obec Bara
Dod.: BLS.com.s.r.o
86115.66 €
osobné vozidlo Odb.: Obec Bara
Dod.: Slovenská republika
0.00 €
poskytnutí dotácie Odb.: Obec Bara
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
700.00 €
prevádzkovaní pohrebiska Odb.: Obec Bara
Dod.: Alexander Krajník
84.00 €
prenájom poľnohospodárskych pozemkov Odb.: Obec Bara
Dod.: AGROREÁL a.s
91.06 €
prenájom poľnohospodárskych pozemkov Odb.: Obec Bara
Dod.: AGROREÁL a.s
32.41 €
Budúca zmluva Odb.: Obec Bara
Dod.: NATUR-PACK,a.s.
0.00 €
rodinný dom Odb.: Obec Bara
Dod.: Dražobná spoločnosť,a.s
7200.00 €
rodinný dom Odb.: Obec Bara
Dod.: Dražobná spoločnosť,a.s
7200.00 €
rodinný dom Odb.: Miloš Vičan
Dod.: Obec Bara
20.00 €
Poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Bara
Dod.: Ing.Agáta Molnárová
400.00 €
Rodinný dom so záhradou Odb.: Miloš Vičan
Dod.: Obec Bara
20.00 €
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Odb.: Obec Bara
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
menší obecných služieb Odb.: Obec Bara
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
vykonávanie aktivačnej činnosti Odb.: Obec Bara
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Dátové centrum obcí a miest DCOM Odb.: Obec Bara
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
rodinný dom Odb.: Obec Bara
Dod.: Miloš Vičan
20.00 €
Malá Bara- Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom Odb.: Obec Bara
Dod.: ODOS, s.r.o.
28003.44 €
poskytnutí podpory z fondu formou dotácie Odb.: Obec Bara
Dod.: Environmentálny fond
28236.00 €
oprava stechy Odb.: Obec Bara
Dod.: Rastislav Bartovič
42.20 €
nehnuteľností Odb.: Obec Bara
Dod.: TOKAJ GOLD s.r.o
500.00 €
Rodinný dom Malá Bara č.33 Odb.: Obec Bara
Dod.: Štefan Takács
25.00 €
Objednávka produktu VÝHODA Odb.: Obec Bara
Dod.: VSE
0.00 €
Zmena Zmluvy Odb.: Obec Bara
Dod.: Ministerstvo hospodárstvo SR
101455.44 €