English
Zmenšiť textZväčšiť text
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 98)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
133/2024 Zmluva o poskytovaní služieb Odb.: Obec Bara
Dod.: PROGRANT, s. r. o.
289 €
131/2024 Darovacia zmluva Odb.: Obec Bara
Dod.: KOMUNÁLNA POISŤOVŃA, a.s.
150 €
128/2024 Rekonštrukcia domu smútku Veľká Bara Odb.: Obec Bara
Dod.: Stavebná firma - BOLDA s.r.o.
32 513.66 €
č.2406 Rekonštrukcia amfiteátra Bara Odb.: Obec Bara
Dod.: STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov
37 667.60 €
1424295 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO Odb.: Obec Bara
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
5190064756 Poistná zmluva - úrazové poistenie UoZ počas projektu Odb.: Obec Bara
Dod.: KOMUNÁLNA POISŤOVŃA, a.s.
15 €
24/45/054/59 Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec Odb.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Bara
169.56 €
100/2024 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Bara
Dod.: NATUR-PACK,a.s.
0 €
76/2024 Príkazná zmluva Odb.: Obec Bara
Dod.: Ján Leššo
250 €
33/2024 Zmluva o zbere a preprave vedľajších živočíšnych produktov Odb.: Obec Bara
Dod.: Czaboczky Jan
0 €
23/45/010/176 Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom Odb.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Bara
0 €
291/2023 Kúpna zmluva Odb.: Obec Bara
Dod.: Chateau GRAND BARI s.r.o
205 €
294/2023 Zmluva o pôžičke Odb.: Obec Bara
Dod.: Tóthoví s.r.o.
14 970 €
20231204 Zmluva o dielo - komunikácia DCOM - IFOsoft Odb.: Obec Bara
Dod.: IFOsoft s.r.o.
70 €
289/2023 Dodatok dohode-CUET Odb.: Obec Bara
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
1248177632 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Bara
Dod.: KOMUNÁLNA POISŤOVŃA, a.s.
32 €
Dodatok č.3 Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.ZM-KO-OD-19-0165_ZoD Odb.: Obec Bara
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
RA-SNCA/20204171 Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať Odb.: Obec Bara
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
5190062662 Úrazové poistenie UoZ počas projektu Odb.: Obec Bara
Dod.: KOMUNÁLNA POISŤOVŃA, a.s.
10 €
26/2023 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Bara
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
500 €
Generované portálom Uradne.sk